hyfm.net
当前位置:首页 >> 醉翁 拼音是什么 >>

醉翁 拼音是什么

醉翁 [读音][zuì wēng] [解释]1.嗜酒的老人. 唐 郑谷 《倦客》诗:“闲烹芦笋炊菰米,会向源乡作醉翁.” 前蜀 韦庄 《对雨独酌》诗:“荷锸醉翁真达者,卧云浦客竟悠哉.” 宋 刘光祖 《长相思别意》词:“画桥西,画桥东,有泪分明清涨同.如何留醉翁?”2. 欧阳修 的别号. 宋 欧阳修 《醉翁亭记》:“太守与客来饮於此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰 醉翁 也.” 清 赵翼 《清明前二日寿菊士招同棕亭再可立堂诸公泛舟至平山堂即事》诗:“到山欲问 醉翁 迹,数间古寺支斜阳.”

《醉翁亭记》拼音版:huán chú jiē shān yě . qí xī nán zhū fēng , lín hè yóu měi . wàng zhī wèi rán ér shēn xiù zhě , láng yá yě .环滁皆山也.其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也.shān xíng liù qī lǐ , jiàn wén shuǐ shēng chán chán,

原文:环滁(chú)皆山也.其西南诸峰,林壑(hè)尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也.山行六七里,渐闻水声潺潺(chán)而泻出于两峰之间者,酿泉也.峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也.作亭者谁?山之僧智仙也.名之者谁?

原文和注音:环滁(chú)皆山也.其西南诸峰,林壑(hè)尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也.山行六七里,渐闻水声潺潺(chán)而泻出于两峰之间者,酿泉也.峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也.作亭者谁?山之僧智仙也.名之

1,后一句是“在乎山水之间”.喝醉的人好像是因为酒才醉的,其实,是被山水的秀丽风光陶醉的.2,这句话是用来比喻,表面现象不是真正的目的,背后另有原因.3,举个例子,小孩为了父母给他买玩具,就表现得特别好,那么他的目的就不是他本来就想表现好,而在得到于玩具.看到他的表现,我们就可以说他醉翁之意不在酒.

鼗(táo

皎洁的拼音是: jiǎo jié 皎jiǎo,声母是j,韵母是ǎo,介母是i,声调是三声.洁jié ,声母是j,韵母是ié,声调是二声.皎洁释义:(月亮等)明亮而洁白.一、皎释义:1、洁白,明亮.2、姓.二、洁释义:1、干净.2、廉明,不贪污或指人的品德高尚.扩展资料 汉字笔画:相关组词:1、洁净[jié jìng] 干净.2、清洁[qīng jié] 没有尘土、油垢等.3、洁白[jié bái] 没有被其他颜色染污的白色.4、光洁[guāng jié] 光亮而洁净.5、圣洁[shèng jié] 神圣而纯洁.

醉醉酒(zùi jiǔ)======================================== 柳浪闻莺各位芝麻竭诚为您解答 您的采纳是我们坚持百度的动力=========================================

拼 音 qiáo 部 首 艹 基本释义 详细释义 1.〔~麦〕a.一年生草本植物,茎紫红色,叶互生,三角形,开小白花;b.这种植物的子实,黑色,磨成面粉供食用.2.(荞)

niǎo nuó 基本解释(1) [willowy;slender and graceful](2) 形容草或枝条细长柔软.柳丝袅娜.无风亦呈袅娜之姿.--明 李渔《闲情偶寄种植部》(3) 形容女子体态轻盈柔美.那女子形体袅娜,如随风飘去.引证解释1. 亦作"袅娜".1.细

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com