hyfm.net
当前位置:首页 >> 早发白帝城的古诗怎么读 >>

早发白帝城的古诗怎么读

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān 朝 辞 白 帝 彩 云 间 , qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 千 里 江 陵 一 日 还 . liǎng àn yuán shēng tí bù zhù 两 岸 猿 声 啼 不 住 , qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān 轻 舟 已 过 万 重 山 .

早发白帝城 李白 zhāo cízd bái dì cǎi yún jiān 朝 辞 白 帝 彩 云专 间 ,qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 千 里 江 陵 一 日 还 .liǎng àn yuán shēng tí bù zhù 两 岸 猿 声 啼 不 住 ,qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān 轻属 舟 已 过 万 重 山 .

早(zǎo)发(fā)白(bái)帝(dì)城(chéng) 唐代:李白 朝(zhāo)辞(cí)白(bái)帝(dì)彩云(cǎiyún)间(jiān),千(qiān)里(lǐ)江陵(jiānglíng)一日(yīrì)还(huán).两岸(liǎngàn)猿(yuán)声(shēng)啼(tí)

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山.

读音:zǎo fā bái dì chéng 这是唐朝诗人李白的诗,具体原文如下:《早发白帝城》唐李白 朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山.译文:清晨,朝霞满天,我就要踏上归程.从江上往高处看,可以看见白帝城

早发白帝城 / 白帝下江陵 【作者】李白 【朝代】唐代 朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山.

发:启程.早发白帝城 朝代:唐代 作者:李白 原文:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山.【译文】 清晨,朝霞满天,我就要踏上归程.从江上往高处看,可以看见白帝城彩云缭绕,如在云间,景色绚丽!千里之遥的江陵,一天之间就已经到达.两岸猿猴的啼声不断,回荡不绝.猿猴的啼声还回荡在耳边时,轻快的小船已驶过连绵不绝的万重山峦.

早发白帝城 (唐)李白 朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还. 两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山.诗意:清晨,朝霞满天,我就要踏上归程.从江上往高处看,但见白帝城彩云缭绕,如在云间,景色多么绚丽!千里之遥的江陵,一天之间就回还.两岸猿猴啼声不断,回荡不绝.猿猴的啼声还回荡在耳边,轻快的小船已驶过连绵不绝的万重山峦.《早发白帝城》是唐代伟大诗人李白在流放途中遇赦返回时所创作的一首七言绝句,是李白诗作中流传最广的名篇之一.诗人是把遇赦后愉快的心情和江山的壮丽多姿、顺水行舟的流畅轻快融为一体来表达的.全诗不无夸张和奇想,写得流丽飘逸,惊世骇俗,但又不假雕琢,随心所欲,自然天成.

早发白帝城拼音:[zǎo fā bái dì chéng]早发白帝城 / 白帝下江陵唐代:李白朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山.

《早发白帝城》是唐代伟大诗人李白在乾元二年(759年)流放途中遇赦返回时所创作的一首七绝,是李白诗作中流传最广的名篇之一.此诗意在描摹自白帝至江陵一段长江,水急流速,舟行若飞的情况.首句写白帝城之高;二句写江陵路遥,舟行迅速;三句以山影猿声烘托行舟飞进;四句写行舟轻如无物,点明水势如泻.全诗把诗人遇赦后愉快的心情和江山的壮丽多姿、顺水行舟的流畅轻快融为一体,

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com