hyfm.net
当前位置:首页 >> 元日注音版的古诗 >>

元日注音版的古诗

元日 王安石 bào zhú shēng zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除 , chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 春 风 送 暖 入 屠 苏 . qiān mén wàn hù tóng tóng rì 千 门 万 户 日 , zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总 把 新 桃 换 旧 符 . 这是一首写古代迎接新

元 日 王安石 bào zhú shēng zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除 , chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 春 风 送 暖 入 屠 苏 . qiān mén wàn hù tóng tóng rì 千 门 万 户 日 , zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总 把 新 桃 换 旧 符 . 作者背景 王安石(1021

yuán rì 元 日 sòng wáng ān shí (宋) 王 安 石 bào zhú shēng zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除, chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 春 风 送 暖 入 屠 苏. qiān mén wàn hù tóng tóng rì 千 门 万 户 日, zǒng bǎ xīn táo huàn jìu fú 总 把 新 桃 换 旧 符.

元日(yuán rì)-王安石(wáng ān shí) 爆竹(bào zhú)声(shēng)中(zhōng)一(yī)岁除(suì chú),春(chūn)风(fēng)送(sòng)暖(nuǎn)入(rù)屠苏(tú sū).千(qiān)门(mén)万(wàn)户(hù)(tóng)(tóng)日(rì),总(zǒng)把(bǎ)新(xīn)桃(táo)换(huàn)旧(jiù)符(fú).

爆竹声中一岁除bao zhu sheng zhong yi sui chu ,春风送暖入屠苏chun feng song nuan ru tu su .千门万户日qian men wan hu tong tong ri ,总把新桃换旧符zong ba xin ta huan jiu fu .(望采纳,谢谢)

Yuan ri

bào zhú shēng zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除 , chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 春 风 送 暖 入 屠 苏 . qiān mén wàn hù tóng tóng rì 千 门 万 户 日 , zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总 把 新 桃 换 旧 符 .

古诗《元日》总共有四首.元日指正月初一,即春节.《元日》唐李世民高轩暧春色,邃阁媚朝光.彤庭飞彩旆,翠幌曜明. 恭己临四极,垂衣驭八荒.霜戟列丹陛,丝竹韵长廊. 穆矣熏风茂,康哉帝道昌.继文遵后轨,循古鉴前王. 草秀故春色,梅艳昔年妆.巨川思欲济,终以寄舟航.《元日》唐司空图甲子今重数,生涯只自怜.殷勤元日日,欹午又明年.《元日》唐温庭筠神耀破氛昏,新阳入晏温.绪风调玉吹,端日应铜浑.威凤跄瑶,升龙护璧门.雨春令煦,裘冕容尊.《元日》宋王安石爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏.千门万户日,总把新桃换旧符.

元日 【宋】 王安石 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏.千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符.希望采纳谢.

《十五》 又名《将母》jiāngmǔhángōushang,将母邗沟上,liújiā[báiihányīn留家白邗阴.yuèmíngwéndùyǔ, 月明闻杜宇,nán běi zǒngguān xīn .南北总关心.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com