hyfm.net
当前位置:首页 >> 五年级上册数学计算题 >>

五年级上册数学计算题

5*8= 3.6*0.4= 39.68*0= 47.6*1= 4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 0.15*7= 3.2*6+3.2*4= 2.5*4*0.36=0.2+0.8*0.5= 6.03*1000= 10*0.6= 6.45*0.01= 0.1*0.1= 0.24*0.5= 5.4+3.6= 1.25-0.25=10.2*4.5= 2.5*6= 9*0.25= 0.125*4=1.25*8*0.5= 16*0.

1、列竖式计算 4.83÷3 36.8÷16 59.51÷11 2、用竖式计算(并验算) 8.64÷8 29.29÷29 111÷0.37 24÷963、列竖式计算,并验算.2.862÷1.08 47.04÷0.564、用竖式计算(得

66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6)

9405-2940÷28*21 920-1680÷40÷7 690+47*52-398 148+3328÷64-75 360*24÷32+730 2100-94+48*54 51+(2304-2042)*23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)*27÷25 36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)*80 (528+912)*5-6178 8528÷41*38-904 264+318-

1、在中原路上铺一条地下电缆,已经铺了34 ,还剩下250米没有铺.这条电缆全长多少米 2、修一段路,第一天修了全长的1/4 ,第二天修了90米,这时还剩下150米没有修.这段路全长多少米? 3、建筑工地有一堆黄沙,用去了23 ,正好用去

2008-11-20 16:5331.50+160÷40 (58+370)÷(64-45) 32.120-144÷18+35 33.347+45*2-4160÷52 34(58+37)÷(64-9*5) 35.95÷(64-45) 36.178-145÷5*6+42 420+580-64*21÷28

简便计算题: 1)6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89) 2)4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.756.48) 3)3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2 4)3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47 5)5.27+2.86-0.66+1.63

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com