hyfm.net
当前位置:首页 >> 数学10个一千亿是多少 >>

数学10个一千亿是多少

可以称一万亿,还可以称一兆.数学是这样的,个,十,百,千,万,十万,百万,千万,亿,十亿,百亿,千亿,兆,十兆,百兆,千兆

10个一千万是一亿,10个100亿是一千亿.

十个一千亿,就是10*1000亿=10000亿

10个一千万是一亿.计数单位依次为:个、十、百、千、万、十万、百万、千万、亿、十亿、百亿、千亿 、兆、十兆、百兆、千兆、京、十京、百京、千京、垓、十垓、百垓、千垓、秭、十秭、百秭、千秭、穰、十穰、百穰、千穰、沟、十沟

十个千亿是一万亿.兆, zhào .作为单位,在中国古代,《孙子算经》和《数术记遗》中记载“万万亿曰兆”,兆=1亿亿,《孙子算经》中记载:“凡大数之法,万万曰亿,万万亿曰兆,万万兆曰京,万万京曰垓,万万垓曰秭,万万秭曰穰,

10个一亿是10亿10个十亿是100亿10个一百亿是1000亿

10个亿是十亿;一千亿里有10个一百亿;故答案为:十亿,一百亿.

1000÷10=100答:1000亿是100个10亿.

十个一千万就是一亿

这是十个一千万亿,也叫一亿copy亿(就是一亿个一亿),1E16(16个10连乘的积)我2113国传统计数法叫做1垓.1亿=10∧52614;4102 亿,十亿,百亿,千亿,兆;1兆=10∧8; 兆,十1653兆,百兆,千兆,京;1京=10∧12; 京,十京,百京,千京,垓;1垓(gāi)=10∧16垓,十垓,百垓,千垓,秭zī……

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com