hyfm.net
当前位置:首页 >> 菩萨蛮黄鹤楼诗词拼音 >>

菩萨蛮黄鹤楼诗词拼音

《pú sà mán huáng hè lóu 》《菩萨蛮黄鹤楼》zuò zhě : máo zé dōng 作者: 毛泽东 máng máng jiǔ pài liú zhōng guó ,茫茫九派流中国,chén chén yī xiàn chuān nán běi .沉沉一线穿南北.yān yǔ mǎng cāng cāng ,烟雨莽苍苍,guī shé suǒ dà jiāng .龟蛇锁大江.huáng hè zhī hé qù ?黄鹤知何去?shèng yǒu yóu rén chù.剩有游人处.bǎ jiǔ lèi tāo tāo ,把酒酹滔滔,xīn cháo zhú làng gāo !心潮逐浪高!

《菩萨蛮》的拼音是:[pú sà mán ]一、全诗原文及拼音小山重叠金明灭,[xiǎo shān zhòng dié jīn míng miè ]鬓云欲度香腮雪.[bìn yún yù dù xiāng sāi xuě ]懒起画蛾眉,[lǎn qǐ huà é méi ]弄妆梳洗迟.[nòng zhuāng shū xǐ chí ]照花前后镜,[zhào

黄(huáng) 鹤(hè) 楼(lóu) 唐(táng) 代(dài) 崔(cuī) 颢(hào) 昔(xī) 人(rén) 已(yǐ) 乘(chéng) 黄(huáng) 鹤(hè) 去(qù), 此(cǐ) 地(dì) 空(kòng) 余(yú) 黄(huáng) 鹤(hè) 楼(lóu).黄(huá

《菩萨蛮大柏地》毛泽东 赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍.当年鏖战急,弹洞前村壁,装点此关山,今朝更好看. 如果问题已解决,记得采纳哦~~~您的采纳是对我的肯定~ 希望可以帮到您!觉得好就请点采纳答案吧,你的采纳是我的动力,谢谢!

PU第二声,SA第四声,MAN第二声

菩萨蛮黄鹤楼 (毛泽东) 茫茫九派流中国, 沉沉一线穿南北. 烟雨莽苍苍, 龟蛇锁大江. 黄鹤知何去? 剩有游人处. 把酒酹滔滔, 心潮逐浪高! 这首词最早发表在《诗刊》一九五七年一月号. 注释 〔黄鹤楼〕旧址在湖北省武昌市区之西

《huánhèlóu》《黄鹤楼》zuòzhě:cuīhào 作者:崔颢 xīrényǐchénhuánhèqù,cǐdìkōnyúhuánhèlóu.昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼.huánhèyīqùbùfùfǎn,báiyúnqiānzǎikōnyōuyōu.黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠.qínchuānlìlìhànyánshù,fāncǎoqīqīyīnwǔzhōu.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲.rìmùxiānuānhéchǔshì,yānbōjiānshànshǐrénchóu.日暮乡关何处是,烟波江上使人愁.

菩萨蛮黄鹤楼 茫茫九派流中国, 沉沉一线穿南北. 烟雨莽苍苍, 龟蛇锁大江. 黄鹤知何去? 剩有游人处. 把酒酹滔滔, 心潮逐浪高! 1927年春 【译诗】 多少大河流贯中国, 而潜隐之一条铁路连接南北. 烟云细雨舒卷着迷茫,

《菩萨蛮书江西造口壁》崔颢的《黄鹤楼》

菩萨蛮是词牌名

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com